นักศึกษา/อาจารย์แนะแนว

คู่มือ TCAS สำหรับนักเรียน
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน)
คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ภาพรวม
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่วิธีพิเศษ
มาตรการCovid-19
แบบยืนยันข้อมูลเพื่อประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น COVID-19 (ผู้เข้าสอบและคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564) ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 ถึงปัจจุบัน

บุคลากร

คู่มือ TCAS สำหรับมหาวิทยาลัย
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ภาพรวม
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่วิธีพิเศษ