การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตา คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 31 มีนาคม 2566
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
ระเบียบการรับสมัครโควตาผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ EEC สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และ ปวช. รอบที่ 3 ==> เลือกสมัคร โครงการโควตาผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ รอบที่ 3

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

รับสมัครระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2565 - 15 มกราคม 2566
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
ระเบียบการรับสมัครโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก ==> เลือกสมัคร โครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 15 มกราคม 2566
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
ระเบียบการรับสมัครโควตา Portfolio สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 รอบที่ 2 ==> เลือกสมัคร โครงการ Portfolio
ระเบียบการรับสมัครโควตาผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ EEC สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และ ปวช. รอบที่ 2 ==> เลือกสมัคร โครงการโควตาผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่