การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

คณะบริหารธุรกิจ

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 20 กุมภาพันธ์ 2566
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
ระเบียบการรับสมัคร โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง รอบที่ 2

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 31 มีนาคม 2566
ระเบียบการรับสมัคร โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก รอบที่ 2

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 15 มกราคม 2566
ระเบียบการรับสมัครโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก