การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน TGAT/TPAT สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2566

รับสมัครระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2566 - 20 กุมภาพันธ์ 2566

รับสมัครระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2566 - 20 กุมภาพันธ์ 2566
ระเบียบการรับสมัคร