การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS รอบที่ 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2566

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รับสมัครระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2566
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระเบียบการรับสมัคร โควตาโรงเรียนเครือข่าย รอบที่ 2
ระเบียบการรับสมัคร โควตาพื้นที่