การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับนักศึกษา TCAS รอบที่ 2 วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยนานาชาติ

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 23 เมษายน 2566
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัครโครงการรับนักศึกษา TCAS รอบที่ 2 ครั้งที่ 2
ระเบียบการรับสมัครโครงการรับนักศึกษา TCAS รอบที่ 2 โดยใช้คะแนน TGAT/TPAT หรือ A-Level

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 22 มกราคม 2566
ระเบียบการรับสมัคร ==> เลือกสมัคร โควตาเรียนดี TCAS รอบที่ 2 วิทยาลัยนานาชาติ