การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ หรือมีความสามารถดีเด่นทางด้านหุ่นยนต์

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 15 ธันวาคม 2565

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 15 ธันวาคม 2565
ระเบียบการรับสมัครสำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์
ระเบียบการรับสมัครสำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านหุ่นยนต์