การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา หรือด้านศิลปวัฒนธรรม
**ขยายวันรับสมัครถึงวันที่ 20 มกราคม 2566**
**ทดสอบทักษะความสามารถวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566**

รับสมัครระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2565 - 20 มกราคม 2566

รับสมัครระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2565 - 20 มกราคม 2566
ระเบียบการรับสมัคร