การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตา/โครงการรับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2566

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 23 มกราคม 2566
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัครโครงการรับตรง

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 15 มกราคม 2566
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตานักศึกษาเรียนดี (ช่วงที่ 2) ==> เลือกสมัครโครงการโควตาเรียนดี

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 15 พฤศจิกายน 2565
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตานักศึกษาเรียนดี (ช่วงที่ 1) ==> เลือกสมัครโครงการโควตาเรียนดี