การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตา คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2566

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 15 มกราคม 2566
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัครโควตาเรียนดี วุฒิ ม.6 รอบที่ 2 ==> เลือกสมัคร โครงการโควตาเรียนดี รอบที่ 2

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัครโควตาเรียนดี วุฒิ ม.6 ==> เลือกสมัคร โครงการโควตาเรียนดี