การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับสมัครระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2565 - 10 มกราคม 2566
ระเบียบการรับสมัครโครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ เข้าศึกษาด้วย Portfolio รอบที่ 1.2

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 10 มกราคม 2566
ระเบียบการรับสมัครโครงการรับนักศึกษาเรียนดีโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าศึกษาด้วยกรณีพิเศษ

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 10 พฤศจิกายน 2565
ระเบียบการรับสมัครโครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ เข้าศึกษาด้วย Portfolio
ระเบียบการรับสมัครโครงการรับนักศึกษาเรียนดีจากบุตรของบุคลากร มจพ. หรือของศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
ระเบียบการรับสมัครโครงการรับนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการหรือนวัตกร