การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 15 มกราคม 2566
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
ระเบียบการรับสมัครโควตาเรียนดี รอบที่ 2

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 15 พฤศจิกายน 2565
ระเบียบการรับสมัครโควตาเรียนดี รอบที่ 1