การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตา อุทยานเทคโนโลยี มจพ. (KMUTNB Techno Park) ประจำปีการศึกษา 2566

อุทยานเทคโนโลยี

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 15 มกราคม 2566
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
ระเบียบการรับสมัครโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ==> เลือกสมัคร โครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก
ระเบียบการรับสมัครโควตาเรียนดี รอบที่ 2 ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ==> เลือกสมัคร โครงการโควตาเรียนดี

อุทยานเทคโนโลยี

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 15 พฤศจิกายน 2565
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
ระเบียบการรับสมัครโควตาเรียนดี ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ==> เลือกสมัคร โครงการโควตาเรียนดี