การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 12 ธันวาคม 2565
ระเบียบการรับสมัครโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 15 มกราคม 2566
ระเบียบการรับสมัครโควตาเรียนดี (ครั้งที่ 2)
ระเบียบการรับสมัครโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก

คณะบริหารธุรกิจ

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 15 พฤศจิกายน 2565
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
ระเบียบการรับสมัครโควตาเรียนดี