การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตา คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ประจำปีการศึกษา 2566

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 15 มกราคม 2566
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตา Portfolio สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 (TCAS1 รอบที่ 2)
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตา Portfolio สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. (TCAS1 รอบที่ 2)
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตา Portfolio สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส. (TCAS1 รอบที่ 2)
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 (TCAS1 รอบที่ 2)
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. (TCAS1 รอบที่ 2)
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส. (TCAS1 รอบที่ 2)
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาพื้นที่ สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 (TCAS1 รอบที่ 2)
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาพื้นที่ สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. (TCAS1 รอบที่ 2)
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาพื้นที่ สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส. (TCAS1 รอบที่ 2)
ระเบียบการรับสมัครโครงการต่อยอด ปวส. (TCAS1 รอบที่ 2)

ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 (TCAS1 รอบที่ 2)
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. (TCAS1 รอบที่ 2)
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส. (TCAS1 รอบที่ 2)
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาบุตรบุคลากรและศิษย์เก่า สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 (TCAS1 รอบที่ 2)
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาบุตรบุคลากรและศิษย์เก่า สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. (TCAS1 รอบที่ 2)
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาบุตรบุคลากรและศิษย์เก่า สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส. (TCAS1 รอบที่ 2)
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตา MOU สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. (TCAS1 รอบที่ 2)
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตา MOU สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส. (TCAS1 รอบที่ 2)
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช.
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาบุตรบุคลากรและศิษย์เก่า สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาบุตรบุคลากรและศิษย์เก่า สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช.
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาบุตรบุคลากรและศิษย์เก่า สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตา MOU สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช.
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตา MOU สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.
ระเบียบการรับสมัครโครงการต่อยอด ปวส.

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 15 พฤศจิกายน 2565
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตา Portfolio สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตา Portfolio สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช.
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตา Portfolio สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช.
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาพื้นที่ สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาพื้นที่ สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช.
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาพื้นที่ สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6