การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2566

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 10 มกราคม 2566
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระเบียบการรับสมัครโควตาเพชรอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 15 มกราคม 2566
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระเบียบการรับสมัครโควตาเรียนดี
ระเบียบการรับสมัครโควตา Portfolio
ระเบียบการรับสมัครโควตาโรงเรียนเครือข่าย
ระเบียบการรับสมัครโควตาเด็กดีมีที่เรียน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 15 มกราคม 2566
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระเบียบการรับสมัคร โควตาเรียนดี สำหรับวุฒิ ปวส.
ระเบียบการรับสมัคร โควตาโรงเรียนเครือข่าย สำหรับวุฒิ ปวส.