การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตา คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2566

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

รับสมัครระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2565 - 31 ตุลาคม 2565
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัครโครงการสอบคัดเลือก “ช้างเผือก สถอ.” ==> เลือกโครงการสอบคัดเลือก “ช้างเผือก สถอ.”

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 15 มกราคม 2566
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 Portfolio ==> เลือกสมัคร โครงการ Portfolio