การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตา คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2566

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 12 ธันวาคม 2565
ระเบียบการรับสมัครโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง ==> เลือกสมัคร โครงการโควตาพื้นที่ระยอง

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 15 มกราคม 2566
ระเบียบการรับสมัครโควตา Portfolio สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 รอบที่ 2 ==> เลือกสมัคร โครงการ Portfolio
ระเบียบการรับสมัครโควตาผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ EEC สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และ ปวช. รอบที่ 2 ==> เลือกสมัคร โครงการโควตาผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่

รับสมัครระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2565 - 15 มกราคม 2566
ระเบียบการรับสมัครโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก ==> เลือกสมัคร โครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออก

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

รับสมัครระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
ระเบียบการรับสมัครโควตาผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ EEC สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 และ ปวช. ==> เลือกสมัคร โครงการโควตาผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ EEC

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 15 พฤศจิกายน 2565
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
ระเบียบการรับสมัครโควตา Portfolio สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ==> เลือกสมัคร โครงการ Portfolio
ระเบียบการรับสมัครโควตา MOU สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ==> เลือกสมัคร โครงการโควตา MOU