การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตา คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2566

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 15 มกราคม 2566
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ โควตาเรียนดี ==> เลือกสมัคร โครงการโควตาเรียนดี

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 15 มกราคม 2566
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระเบียบการรับสมัครโควตาบุตรข้าราชการ ==> เลือกสมัคร โควตาบุตรข้าราชการ
ระเบียบการรับสมัครโควตาเทคโนโลยีเพื่อชุมชน ==> เลือกสมัคร โควตาเทคโนโลยีเพื่อชุมชน
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบ Portfolio ==> เลือกสมัคร โครงการ Portfolio

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

รับสมัครระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2566 - 24 กุมภาพันธ์ 2566
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระเบียบการรับสมัครโควตาพื้นที่ ==> เลือกสมัคร โควตาพื้นที่

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

รับสมัครระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2565 - 11 พฤศจิกายน 2565
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระเบียบการรับสมัครโควตาเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส. ==>เลือกสมัคร โครงการโควตาเรียนดีสำหรับผู้มีวุฒิ ปวส. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
ระเบียบการรับสมัครโควตาพื้นที่ สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส. ==>เลือกสมัคร โครงการโควตาพื้นที่สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 15 พฤศจิกายน 2565
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบ Portfolio ==> เลือกสมัคร โครงการ Portfolio