การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 4

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ปะกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 TCAS รอบที่ 4 เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี/ 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัครระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 - 5 มิถุนายน 2565

รับสมัครระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 - 5 มิถุนายน 2565
ระเบียบการรับสมัคร
ระเบียบการรับสมัครคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (เพิ่มเติม) ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค.2565