การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 4

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการรับตรงสำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. และ ปวส.

รับสมัครระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 - 12 มิถุนายน 2565

รับสมัครระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 - 12 มิถุนายน 2565
ระเบียบการรับสมัคร
ระเบียบการรับสมัครคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (เพิ่มเติม) ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค.2565