การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตา ประจำปีการศึกษา 2567 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

รับสมัครระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2566 - 31 ตุลาคม 2566
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัคร โควตาเรียนดี วทอ. (สำหรับผู้กำลังศึกษาโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.)
ระเบียบการรับสมัคร โควตา ช้างเผือก สถอ.

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 10 มกราคม 2567
ระเบียบการรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 Portfolio