การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตา ประจำปีการศึกษา 2567 วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 17 พฤศจิกายน 2566
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตาเรียนดี TCAS รอบที่ 1 ครั้งที่ 1