ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ โครงการโควตา อุทยานเทคโนโลยี มจพ. (KMUTNB TECHNO PARK) ประจำปีการศึกษา 2566

อุทยานเทคโนโลยี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาเรียนดี รอบ 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาเรียนดี