ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการโควตา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2566 TCAS รอบที่ 2

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง