ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก โครงการโควตา ประจำปีการศึกษา 2567 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 ครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1 ครั้งที่ 1

กำหนดการ Clearing House

รอบที่ 1
กำหนดการ ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ TCAS รอบที่ 1
(ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดำเนินการตามกำหนดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและภายในเวลาที่คณะแจ้งในประกาศผลสอบคัดเลือก)
ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 - 7 กุมภาพันธ์ 2567