การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการสอบคัดเลือก “ช้างเผือก สถอ.” ประจำปีการศึกษา 2563 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

รับสมัครระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2562 - 15 พฤศจิกายน 2562

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

รับสมัครระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2562 - 15 พฤศจิกายน 2562
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัครโครงการสอบคัดเลือก “ช้างเผือก สถอ.” ประจำปีการศึกษา 2563 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ