การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน O - NET เพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี ปีการศึกษา 2562

รับสมัครระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 - 25 มีนาคม 2562

รับสมัครระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 - 25 มีนาคม 2562
ระเบียบการรับสมัคร