การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 4

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรงสำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 2

รับสมัครระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน 2567 - 11 มิถุนายน 2567

ระเบียบการรับสมัคร