การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 4

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรงสำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1

รับสมัครระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 - 29 พฤษภาคม 2567

ระเบียบการรับสมัคร