การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 4

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการรับนักศึกษา TCAS รอบที่ 4 วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2567

รับสมัครระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 - 11 มิถุนายน 2567

วิทยาลัยนานาชาติ

รับสมัครระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 - 11 มิถุนายน 2567
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัคร