การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 3

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษา TCAS รอบที่ 3 - Admission
**สมัครผ่านเว็บไซต์ ทปอ. ระหว่างวันที่ 6 - 12 พฤษภาคม 2567 https://student.mytcas.com/

รับสมัครระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 - 12 พฤษภาคม 2567

รับสมัครระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 - 12 พฤษภาคม 2567
ระเบียบการรับสมัคร