การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี วุฒิ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2567
**เปลี่ยนแปลงประกาศกำหนดการสอบ สถานที่สอบ จากวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 เป็นวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 - 20 พฤษภาคม 2567

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 - 20 พฤษภาคม 2567
ระเบียบการรับสมัคร