การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรงใช้คะแนน A-Level ปีการศึกษา 2567

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2567 - 31 มีนาคม 2567

ระเบียบการรับสมัคร