การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2567 คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 มีนาคม 2567
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
ระเบียบการรับสมัคร โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก