การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรงใช้คะแนน TGAT/TPAT ปีการศึกษา 2567

รับสมัครระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2567 - 20 กุมภาพันธ์ 2567
ระเบียบการรับสมัคร