การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2567 - 20 พฤษภาคม 2567
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัครโครงการหลักสูตรปริญญาตรีใบที่ 2 รอบที่ 2

รับสมัครระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2567
ระเบียบการรับสมัครโครงการหลักสูตรปริญญาตรีใบที่ 2