การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรงสอบข้อเขียน ปีการศึกษา 2567 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส.

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2567

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2567
ระเบียบการรับสมัครฉบับรวมทุกระดับ