การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตา ประจำปีการศึกษา 2567 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 15 มกราคม 2567
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตาเรียนดี TCAS รอบที่ 2 ครั้งที่ 1 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6
ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตาเรียนดี TCAS รอบที่ 2 ครั้งที่ 1 สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช.
ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตาเรียนดี TCAS รอบที่ 2 ครั้งที่ 1 สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.
ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตาพื้นที่ TCAS รอบที่ 2 ครั้งที่ 1 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6
ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตาพื้นที่ TCAS รอบที่ 2 ครั้งที่ 1 สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช.
ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตาพื้นที่ TCAS รอบที่ 2 ครั้งที่ 1 สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย TCAS รอบที่ 2 ครั้งที่ 1 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย TCAS รอบที่ 2 ครั้งที่ 1 สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช.
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย TCAS รอบที่ 2 ครั้งที่ 1 สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาต่อยอด ปวส. TCAS รอบที่ 2 ครั้งที่ 1 สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 มีนาคม 2567
ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตาเรียนดี TCAS รอบที่ 2 ครั้งที่ 2 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6
ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตาเรียนดี TCAS รอบที่ 2 ครั้งที่ 2 สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช.
ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตาเรียนดี TCAS รอบที่ 2 ครั้งที่ 2 สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.
ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตาพื้นที่ TCAS รอบที่ 2 ครั้งที่ 2 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6
ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตาพื้นที่ TCAS รอบที่ 2 ครั้งที่ 2 สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช.
ระเบียบการรับสมัคร โครงการโควตาพื้นที่ TCAS รอบที่ 2 ครั้งที่ 2 สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย TCAS รอบที่ 2 ครั้งที่ 2 สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย TCAS รอบที่ 2 ครั้งที่ 2 สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช.
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย TCAS รอบที่ 2 ครั้งที่ 2 สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.
ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาต่อยอด ปวส. TCAS รอบที่ 2 ครั้งที่ 2 สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.