การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ หรือด้านหุ่นยนต์) ประจำปีการศึกษา 2567

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 15 ธันวาคม 2566
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (มีความสามารถดีเด่นด้านหุ่นยนต์)
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์)

รับสมัครระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2566 - 20 มกราคม 2567
ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (มีความรู้ความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา หรือด้านศิลปวัฒนธรรม)