การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตา ประจำปีการศึกษา 2567 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 10 มกราคม 2567
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
ระเบียบการรับสมัครโควตาเรียนดี ช่วงที่ 2

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 15 มกราคม 2567
ระเบียบการรับสมัครโครงการรับตรง ช่วงที่ 1

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 มีนาคม 2567
ระเบียบการรับสมัครโครงการรับตรง ช่วงที่ 2

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 15 พฤศจิกายน 2566
ระเบียบการรับสมัครโควตาเรียนดี ช่วงที่ 1