การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตา ประจำปีการศึกษา 2567 คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล

รับสมัครระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2566 - 12 ธันวาคม 2566
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระเบียบการรับสมัคร โควตาเรียนดี ครั้งที่ 1
ระเบียบการรับสมัคร โควตา Portfolio ครั้งที่ 1
ระเบียบการรับสมัคร โควตาโรงเรียนเครือข่าย ครั้งที่ 1

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 15 มกราคม 2567
ระเบียบการรับสมัครโควตาพื้นที่ TCAS รอบที่ 2 ครั้งที่ 1