การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตา ประจำปีการศึกษา 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. วิทยาเขตระยอง

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 10 มกราคม 2567
ระเบียบการรับสมัคร โควตาเรียนดี รอบที่ 2

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 15 มกราคม 2567
ระเบียบการรับสมัคร โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 - 31 มีนาคม 2567
ระเบียบการรับสมัคร โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 15 พฤศจิกายน 2566
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
ระเบียบการรับสมัคร โควตาเรียนดีรอบที่ 1