การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตา ประจำปีการศึกษา 2567 อุทยานเทคโนโลยี มจพ. (เรียนที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง)

อุทยานเทคโนโลยี มจพ.

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 10 มกราคม 2567
จัดการศึกษาที่ เรียนที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ มาบตาพุด จ.ระยอง
ระเบียบการรับสมัคร โควตาเรียนดี รอบ2

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 15 มกราคม 2567
ระเบียบการรับสมัคร โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 15 พฤศจิกายน 2566
ระเบียบการรับสมัคร