การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตา ประจำปีการศึกษา 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับสมัครระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 2566 - 10 มกราคม 2567
ระเบียบการรับสมัครโครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ เข้าศึกษาด้วย Portfolio ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กรุงเทพฯ และปราจีนบุรี) ครั้งที่ 2

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 10 มกราคม 2567
ระเบียบการรับสมัครโครงการรับนักศึกษาเรียนดีโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าศึกษาด้วยกรณีพิเศษ

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 15 พฤศจิกายน 2566
ระเบียบการรับสมัครโครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ เข้าศึกษาด้วย Portfolio ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กรุงเทพฯ และปราจีนบุรี)
ระเบียบการรับสมัครโครงการรับนักศึกษาเรียนดีจากบุตรของบุคลากร มจพ. หรือของศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
ระเบียบการรับสมัครโครงการรับนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการหรือนวัตกร