การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1

ดูระเบียบของโครงการในแต่ละคณะได้ตามด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตา ประจำปีการศึกษา 2567 คณะบริหารธุรกิจ มจพ. วิทยาเขตระยอง

คณะบริหารธุรกิจ

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 10 มกราคม 2567
จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง
ระเบียบการรับสมัคร โควตาเรียนดี ครั้งที่ 2

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 - 15 มกราคม 2567
ระเบียบการรับสมัคร โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 15 พฤศจิกายน 2566
ระเบียบการรับสมัคร โควตาเรียนดี