ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบโครงการโควตา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

คณะบริหารธุรกิจ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก