ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบ โครงการโควตา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบโครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ เข้าศึกษาด้วย Portfolio รอบ 1.2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบโครงการเรียนดีโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าศึกษาด้วยกรณีพิเศษ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบโครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ เข้าศึกษาด้วย Portfolio (รหัสสาขาวิชาที่เลือกอันดับ 2)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบโครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ เข้าศึกษาด้วย Portfolio
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบ โครงการรับนักศึกษาเรียนดีจากบุตรของบุคลากร มจพ. หรือของศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบโครงการรับนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการหรือนวัตกร