โครงการโควตาเรียนดี (วุฒิ ม.6) ปีการศึกษา 2562 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการโควตาเรียนดี (วุฒิ ม.6) ปีการศึกษา 2562 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม-สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ