โควตาความสามารถพิเศษด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2562-ระดับปริญญาตรี 4-5 ปี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2562-ระดับปริญญาตรี 4-5 ปี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์